Обадете се: 0800 13 599
Списъкът с желани продукти е празен

Как работи?

 • Открийте най-подходящите за вас и вашите близки продукти в грижа за здравето
 • Добавете ги към списъка с желани продукти
 • След като сте добавили всички желани продукти, отидете на Клуб Здраве Валмарк, където да завършите поръчката си

Вашият списък с желани продукти е празен. Разгледайте нашите продукти и си изберете най-подходящите за вас, за да подкрепите здравето си.

Официални правила за кампания на „Валмарк България” ЕООД „#лятовъвформа“

Официални правила за кампания на „Валмарк България” ЕООД „#лятовъвформа“
           Официални правила
 
 1. Организатор на кампанията Валмарк България“ ЕООД, със седалище гр. София и адрес на управление: ул. „Атанас Дуков” №29, ет. 5. Участниците в Кампания са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.walmark.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.walmark.bg
 2. Кампанията „#лятовъвформа“ се провежда посредством постове в  социалната мрежа Инстаграм от Изпълнители „Жасмина Гевезиева“, „Жасмина Маджид“ и Организатор „Валмарк България” ЕООД. Участието в кампанията не е обвързано с покупка.
 3. Периодът на кампанията е от 01.07.2020 г. до 10.08.2020
 
 1. Право на участие
  Кампанията е отворена за участие на всички физически лица на територията на България с местоживеене в България навършили 18 години с изключение на служителите на „Валмарк България” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
 
 1. Награди
  За периода на кампанията ще бъдат раздадени следните награди – продукти и пакети от продукти от линията Валмарк витамини и минерали:
  1. Магнезий 200 mg  - 9 опаковки
  2. Коензим Q10 60 mg - 6 опаковки
  3. Хром Форте - 6 опаковки
  4. Камалцин Форте, 30 таблетки  - 9 опаковки
  5. Вариксинал пакет 60 таблетки+гел – 3 опаковки
 
 1.   Механизъм
  1. Всеки, които иска да се включи като участник в кампанията, може да го направи като последва профилите на някой от Изпълнителите и участва в игра “Giveaway” по един от следните 2 начина:
  1. последовател на Жасмина Гевезиева (@jassyland) трябва чрез своя профил в социалната мрежа Instagram да отговори с коментар на зададените от Изпълнителя въпроси.
  2. последовател на Жасмина Маджид (@jasminnemajid) трябва чрез своя профил в социалната мрежа Instagram да сподели снимка/и и/или видео/а с хаштаг #лятовъвформа и таг @walmark_bulgaria, отговарящи на зададени от Изпълнителя и Организатора критерии.
 
 1. . В рамките на промоционалния период, всяка седмица ще бъдат обявявани предизвикателства, за които Участниците ще могат да споделят коментар, снимка или видео. Всяка събота или неделя в периода на кампанията  ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип печелившите участници за седмицата. Имената им ще бъдат публикувани в пост тип стори от профила на Изпълнителя.
 2. . Един участник може да спечели само 1 бр. награда.
 3. . Печелившите участници ще бъдат известени с пост тип стори от профила на Изпълнителя.  За да получат наградата си, те трябва да подадат своите данни, необходими за доставяне на наградата на email адрес: info@walmark.bg. Печеливши участници, които не са предоставили данните си в рамките на 10 дни от обявяването им, губят правото на награда и Организаторът има право да изтегли нов участник, на който да предостави наградата.
  5. Наградите се изпращат безплатно по куриер на посочените от печелившите адреси до 30 работни дни от датата на получаване на данните за доставката. Ако Участник не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.
  6. Изпълнителите и Организаторът не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от Участника неточен или погрешен адрес/имейл адрес.
 4. . Наградата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност.

  IV. Лични данни
  8. Правата на всички Участници в кампанията са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в кампанията, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Личните данни ще бъдат събирани единствено за целите на настоящата кампания - за доставяне на спечелената награда, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя.
  9. Включвайки се в настоящата кампания, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес, телефон и email) за цели свързани с кампанията, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.
  10. Организаторът на кампанията се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.


V. Други Общи условия
11. Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им на официалната страница www.walmark.bg
 1. 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.11 от настоящите Общи условия, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
  13. Участниците, спечелили награди в кампанията, дават изричното си съгласие за използване на тяхното име и изображение от Организатора и Изпълнителя, в качеството им на Печеливши
  14. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение.
  15. Организаторът на кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове по т. 4 или по други подобни поводи.
  16. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.
  17. Евентуално възникнали спорове между Организатора на кампанията и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  18. Описаните по-горе мини-игри и кампании по никакъв начин не са спонсорирани, администрирани или свързани с Facebook и Instagram.
  19. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящите инициативи.
  20. Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.
  21. Организаторът на кампанията си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната кампанията. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на кампанията е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на кампанията не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в кампанията и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в кампаниите и трети лица във връзка с такова съдържание.
  22. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на кампанията е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 

 
Върнете се обратно в Статии

Най-четени статии