Обадете се: 0800 13 599
Списъкът с желани продукти е празен

Как работи?

 • Открийте най-подходящите за вас и вашите близки продукти в грижа за здравето
 • Добавете ги към списъка с желани продукти
 • След като сте добавили всички желани продукти, отидете на Клуб Здраве Валмарк, където да завършите поръчката си

Вашият списък с желани продукти е празен. Разгледайте нашите продукти и си изберете най-подходящите за вас, за да подкрепите здравето си.

Официални правила за кампания на „Валмарк България” ЕООД „#здравопредизвикателство“

Официални правила за кампания на „Валмарк България” ЕООД „#здравопредизвикателство“
Официални правила
 
 1. Организатор на кампанията е „Валмарк България” ЕООД с ЕИК175060158 и търговски адрес: София 1111, бул. Шипченски проход № 9, етаж 5, офис 11. Участниците в Кампания са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.walmark.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.walmark.bg
 2. Кампанията „#здравопредизвикателство“ се провежда посредством постове в  социалната мрежа Инстаграм от Изпълнител „Радост Тодорова“ и Организатор „Валмарк България” ЕООД. Участието в кампанията не е обвързано с покупка.
 3. Периодът на кампанията е от 03.02.2019 г. до 23:59 часа на 10.03.2019
 
 1. Право на участие
  Кампанията е отворена за участие на всички физически лица на територията на България с местоживеене в България навършили 18 години с изключение на служителите на ”Мейт България“ ЕООД, „Валмарк България” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
 
 1. Награди
  За периода на кампанията ще бъдат раздадени следните награди:
 • голяма награда:  1 бр.  уред за почистване на лице PHILIPS SC5275/11
 • средни награди: 4 бр., по 1 от вид: блендер, постелка и кърпа за фитнес, музикална Bluetooth колонка, термос за вода
 • малки награди: 8 бр. пакетни програми от Валмарк, както следва:
  1. 4 бр. Пакет „Красота отвътре“, вкл. Калмацин Форте - 30 таблетки, Коензим Q10 60 mg - 30 капсули, Антиоксидант Стронг - 30 таблетки
  2. 2 бр. Пакет „Активен живот“, вкл. Магнезий + B6 - 30 таблетки, Коензим Q10 60 mg - 30 капсули, Хром - 30 таблетки
  3. 2 бр. Пакет „Здраве“, вкл. Мега C Витамин C - 30 таблетки, ОмегаПрим - 30 капсули, Камалцин Форте - 30 таблетки 
 
 1.   Механизъм
  1. Всеки, които иска да се включи, като участник в кампанията, трябва чрез своя профил в социалната мрежа Instagram и да сподели снимка/и и/или видео/а с хаштаг #здравопредизвикателство, отговарящи на зададени от Изпълнителя и Организатора критерии.
2. За да участва за голямата награда в кампанията, Участникът трябва да последва хаштага #здравопредизвикателство, да попълни теста Здравен Индекс на www.walmark.bg и да се регистрира с имейл, с което получава автоматично генериран месечен план за подобряване на здравето и възможност за покупка на персонализиран пакет продукти на промоционална цена от онлайн магазина club-zdrave.bg
3. В продължение на 5 седмици, всяка седмица ще бъдат обявявани предизвикателства, за които Участниците ще могат да споделят снимки или видеа. Всяка събота  в периода на кампанията  ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип печелившите участници за седмицата. Имената им ще бъдат публикувани в пост тип стори от профила на Изпълнителя.
7. Един участник може да спечели само 1 бр. малка или 1 бр. средна награда.
8. За голямата награда уред за почистване на лице PHILIPS SC5275/11, могат да участват всички, регистрирали се за месечен план на walmark.bg и споделили снимка/и или видео/а с хаштаг #здравопредизвикателство, отговарящо на условията на предизвикателството, независимо дали са печелили малка или средна награда.
9. Печелившите участници ще бъдат известени с пост тип стори от профила на Изпълнителя.  За да получат наградата си, те трябва да подадат своите данни, необходими за доставяне на наградата на email адрес: info@walmark.bg. Печеливши участници, които не са предоставили данните си в рамките на 10 дни от обявяването им, губят правото на награда и Организаторът има право да изтегли нов участник, на който да предостави наградата.
10. Наградите се изпращат безплатно по куриер на посочените от печелившите адреси до 30 работни дни от датата на получаване на данните за доставката. Ако Участник не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.
11. Изпълнителят и Организаторът не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от Участника неточен или погрешен адрес/имейл адрес.
 1. 2. Организаторът и агенцията се задължават, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лева, да осигурят и предоставят на участник, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, и удостоверение или друг документ, удостоверяащ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 2. 3. Наградатата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност.

  IV. Лични данни
  14. Правата на всички Участници в кампанията са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в кампанията, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Личните данни ще бъдат събирани единствено за целите на настоящата кампания - за доставяне на спечелената награда, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя.
  15. Включвайки се в настоящата кампания, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес, телефон и email, а за участниците, спечелили награда на стойност над 30 лева и с оглед надлежно издаване на удостоверение за стойността на наградата е необходимо предоставяне и на ЕГН) за цели свързани с кампанията, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.
  16. Организаторът на кампанията се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.


V. Други Общи условия
17. Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им на официалната страница www.walmark.bg
18. Организаторът има неотменимото право да прекрати кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.13 от настоящите Общи условия, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
19. Участниците, спечелили награди в кампанията, дават изричното си съгласие за използване на тяхното име и изображение от Организатора и Изпълнителя, в качеството им на Печеливши
20. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение.
21. Организаторът на кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове по т. 7 и т. 8 или по други подобни поводи.
22. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.
23. Евентуално възникнали спорове между Организатора на кампанията и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
24. Описаните по-горе мини-игри и кампании по никакъв начин не са спонсорирани, администрирани или свързани с Facebook и Instagram.
25. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящите инициативи.
26. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители.
27. Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.
28. Организаторът на кампанията си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната кампанията. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на кампанията е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на кампанията не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в кампанията и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в кампаниите и трети лица във връзка с такова съдържание.
29. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на кампанията е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 


                                               HI_takethetest.png
 
Върнете се обратно в Статии

Най-четени статии